ویزای کانادا

چرا کشور کانادا ؟ کانادا دومین کشور پهناور جهان محسوب می شود و شمالی ترین کشور قاره آمریکا به حساب  می آید. کانادا به دلیل منابع طبیعی و صنعت رو به رشد،رفاه،امنیت شغلی و سیستم بهداشتی و آموزشی قوی به یکی از کشورهای پر طرفدار برای مهاجرت گردیده است. در کشور کانادا احترام به شهروندان…